Bywają wiadomości wesołe, ale bywają i smutne. I niestety dotarła do nas tym razem ta druga. Dziesiątego listopada nagle zmarł Mariusz „Mario” Szczerba.. Wielokrotnie wędrował po lasach i górach Nadleśnictwa Baligród, a fotografie jego autorstwa nie raz gościły na naszym profilu – mgliste poranki z Korbani, baza Rabę, baligrodzkie żubry… https://www.facebook.com/NadlesnictwoBaligrodLasyPanstwowe/posts/4521843014557905